Ik heb besloten om bij jou op een consult te komen omdat je zo gewoon bent en zo’n druk leven hebt, je gaat me zeker begrijpen…Ik had geen idee dat ik op deze manier bij mij klanten over kom. Misschien ook niet bij iedereen maar bij deze dame wel. Ik heb het ook zo druk maar ik wil de ayurvedische levensstijl volgen. Hoe ziet je dagelijkse routine eruit? – Ik doe mijn best. Ik glimlach en ik vertel het haar. 

Met mijn dagelijkse routine heb ik een haat – liefde relatie. Liefdesrelatie omdat ik door de dagelijkse routine de beste versie van mijzelf word. Ik ben productief, blij, gefocust en ontspannen. En haat relatie omdat ik van nature best veranderlijk ben en het is voor mij verdraaid moeilijk om me aan routine te houden.

Wellicht zou je dit niet van een Ayurvedische therapeut verwachten maar dit is precies hoe Ayurveda werkt. Het leren omgaan met je zwakke punten, in mijn geval onregelmatigheid, door gebruik te maken van je talenten, in mijn geval creativiteit.

In deze blog vertel ik je hoe ik het televisieprogramma De Slimste Mens gebruikt heb om mijn dagelijkse routine te herstellen. Maar voordat ik mijn geheim met je deel, vertel ik eerst waarom dagelijkse routine belangrijk is en waarom het voor sommige mensen veel moeilijker is om zich hier aan te houden.


Dagelijkse routine


 Volgens Ayurveda, is de dagelijkse routine het beste middel om ziekte te voorkomen en een lang te leven in gezondheid. Voor mensen die een ayurvedische levensstijl willen gaan volgen is het dus een kwestie van de nieuwe (ayurvedische) gewoontes aan te leren en deze op dagelijkse basis toe te passen.

De gewoontes waar ik het over heb zijn bijvoorbeeld voor 6:00 uur opstaan, voor 22:00 naar bed gaan, dagelijks sporten, tijd doorbrengen in de natuur, op vaste tijden eten, werken en ontspannen. (Wil je hier meer over weten, lees mijn blog: 5 ayurvedische gewoontes die je leven veranderen).


De dagelijkse routine verschilt per persoon


Helaas is het aanleren van nieuwe gewoontes en je hier aan leren houden niet altijd makkelijk en het verschilt vaak per persoon. De praktijk leert dat sommige mensen veel meer gedisciplineerd zijn dan anderen.

Volgens Ayurveda heeft dit te maken met het soort dosha die op je mentale niveau domineert.

De dosha is de unieke samenstelling van je mentale en emotionele eigenschappen en het bepaalt hoe je functioneert en wat je sterke en zwakke punten zijn.

Ayurveda leert dat er drie dosha’s bestaan: vata, pitta en kapha en een of twee meestal dominant in je zijn. Verschillende dosha’s typen gaan dus ook anders om met de dagelijkse routine.


Pitta en een dagelijkse routine


Pitta’s bijvoorbeeld zijn heel strikt en hun leven is van nature georganiseerd en gestructureerd. Pitta’s staan open voor veranderingen maar voordat ze deze in hun eigen leven toe gaan passen hebben ze een bewijs nodig dat het werkt.

De valkkuil echter van een pitta is dat als zij ergens voor gaat, dan gaat ze er 120% voor en zal het resultaat boven de ervaring prijzen. Het bereiken van het doel zal dus meer op een taakgerichtheid lijken dan echt genieten van de weg naar het succes.

Het resultaat is dus vaak dat een pitta heel veel druk op zichzelf gaat zetten en vervolgens spanning in het lichaam opbouwt wat de dagelijkse routine nutteloos maakt.    


Kapha en een dagelijkse routine


Kapha’s aan de andere kant, houden van eigen routine en het kost ze veel moeite om daarvan af te wijken en nieuwe aan te leren. Kapha’s zijn namelijk conservatief en staan niet open voor het aanleren van nieuwe vaardigheden.

De motivatie komt bij kapha’s niet uit mentale level maar er moet eerst iets veranderen op het lichamelijke level. Voeding die bijvoorbeeld lichtheid in het lichaam brengt zal ook lichtheid op het mentale niveau brengen en dan pas de openheid voor de verandering creëren.


Vata en een dagelijkse routine


 Vata’s hebben het meest moeilijk als het gaat om routine en tegelijkertijd is dit wat vata enorm balanceert. Vata’s zijn van nature veranderlijk. Als ze zo ver gekomen zijn om eigen routine te ontwikkelen en in stand te houden, dienen ze heel alert zijn om zich niet uit het veld te laten slaan. Bijvoorbeeld als een yoga les vanaf morgen op een ander tijdstip gegeven wordt.

Bij een vata beïnvloedt dit de hele dag indeling en krijgt ze het gevoel dat ze opnieuw moet beginnen. Vata’s zijn hier namelijk heel gevoelig voor.  En dit ben ik ook. En eerlijk gezegd zit ik tussen vata en pitta.  Om vata op het juiste spoor te houden, heeft een vata een geheugensteuntje nodig.

En mijn steuntje was destijds “De slimste mens”.


Als je struikelt


Door alles wat op dit moment op de wereld gaande is, is mijn dagelijks routine in de slob geraakt. En ik bleef maar steeds later naar bed gaan. Goede voornemens om voor 22:00 uur in bed te liggen waren niet voldoende. Ik had een hulpmiddel nodig.

Ik ben geen televisie kijker maar ik ben fan van “De slimste mens”. (Mijn ego krijgt namelijk een dosis voeding als ik als een buitenlander de vragen goed beantwoord. Haha). Ik heb dus voor mijzelf besloten dat De slimste mens het hoogtepunt van de dag wordt en daarna, douchen, ontbijt ingrediënten op het aanrecht zetten (wat trouwens een ander hulpmiddel is), mediteren en bed in. Net voor 22:00.

Dit had natuurlijk enorme invloed op alles wat volgde. Een goede nachtrust, vroeg op en energie voor de dag.


Tot slot


Een ayurvedische routine en het leren van nieuwe gewoontes is niet iets wat van de een op de andere dag gebeurt. Dit is een proces en zoals het leven is vallen dingen soms mee of tegen. Het punt is, is dat je elke gewoonte stap voor stap moet brengen en geen druk op jezelf leggen als het even niet gaat.

De bewustwording dat je niet op de juiste spoor zit is de aanleiding om je dagelijkse routine op te pakken en het doen met wat je hebt.


Aanbevolen blogs