Definities

* In balans met Ayurveda: In balans met Ayurveda is ingeschreven bij de KvK onder nummer 76819183.

* Klant: Consument of onderneming die een overeenkomst op afstand aangaat met In balans met Ayurveda

 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
 • Onderneming: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf

* Overeenkomst: elke overeenkomst die gesloten wordt door een consument of ondernemer met In balans met Ayurveda

* Digitaal product: een via de website van In balans met Ayurveda beschikbaar gesteld te downloaden printable, mailing of cursus voor exclusief gebruik door de klant.

 • Printable: pdf, excel of presentatie die door de klant gedownload en geprint kan worden voor eigen (exclusief) gebruik.
 • Mailing: mail of serie van mails met informatie van In balans met Ayurveda voor exclusief gebruik door de klant.
 • Cursus: combinatie van mailings en printables voor exclusief gebruik door de klant.

* Consult: persoonlijke gesprekken of telefonische gesprekken met de klant waarbij In balans met Ayurveda de klant begeleidt bij zijn of haar gezondheidsreis. Er kan sprake zijn van een eenmalig consult of van een Ayurvedisch coachingstraject (meerdere gesprekken over een langere periode).

 • 1-op-1 consult: coaching waarbij In balans met Ayurveda 1 klant begeleidt.
 • Ayurvedisch fundament: een traject van meerdere gesprekken waarbij een klant individuele begeleiding en coaching ontvangt.
 • Groepscoaching: coaching waarbij In balans met Ayurveda meerdere klanten tegelijk begeleidt.

Overeenkomst

Van een overeenkomst met In balans met Ayurveda is sprake wanneer een klant

 • een (digitaal) product aanschaft via de website.
 • zich aanmeldt voor een online cursus, lidmaatschap of voor coaching via de website, via e-mail, telefonisch, schriftelijk of via een online chat-functie (zoals Messenger van Facebook).
 • een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod aanvaardt.

Digitale producten

Digitale producten kunnen bestaan uit printables, mailings of cursussen.

 • Printables kunnen na aankoop onbeperkt opnieuw worden gedownload.
 • Mailings worden slechts eenmaal uitgevoerd per aankoop. Als een klant een mailing opnieuw wil ontvangen, dient deze opnieuw te worden aangeschaft.
 • Informatie voor cursussen blijft beschikbaar voor klanten zolang deze informatie beschikbaar is op In balans met Ayurveda.

Coaching

Coaching is beschikbaar in meerdere varianten:

Eenmalige 1-op-1 consult: eenmalig coachingsgesprek met 1 klant.

Coachingstraject: een traject van meerdere maanden waarbij een klant individuele coaching ontvangt.

Groepscoaching: een traject waarbij een groep coaching ontvangt, zowel persoonlijk als via online kanalen.

Coaching kunnen alleen worden geannuleerd voorafgaand aan de uitvoering van de coachingssessie. Dit kan tot 1 week voorafgaand aan het (eerste) ingeplande gesprek.

Als een coachingsgesprek al heeft plaats gevonden is annulering niet meer mogelijk. Bij een traject geldt dat als de eerste coachingssessie al heeft plaatsgevonden het gehele traject niet meer geannuleerd kan worden.

Aansprakelijkheid

Is een klant ontevreden over een door In balans met Ayurveda geleverd product of dienst, dan doen wij onze uiterste best om daar gezamenlijk uit te komen. Onze aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst of (digitaal) product.

Geheimhouding

In balans met Ayurveda gaat vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens. Persoonsgegevens zullen nooit worden gedeeld met derden.

In balans met Ayurveda heeft een privacyverklaring. Deze is te allen tijden beschikbaar op In balans met Ayurveda.

Wijzigingen voorbehouden

In balans met Ayurveda behoudt zich het recht om informatie op de site te wijzigen en producten of diensten niet langer beschikbaar te stellen.

Prijzen

De prijzen van alle producten (inclusief coaching) zijn inclusief btw en onder voorbehoud van typefouten.

Betaling

De betaling vindt plaats op de website via iDeal. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de diensten van paymentprovider Mollie. De voorwaarden van de paymentprovider zijn ook altijd van toepassing op alle aankopen via In balans met Ayurveda.

Voor coaching wordt gebruik gemaakt van een factuur op maat. Deze factuur ontvang je via een e-mail van In balans met Ayurveda.

De betaling vindt plaats voorafgaand aan het eerste gesprek. Als de betaling gestorneerd wordt, dan kan In balans met Ayurveda een beroep doen op een incassobureau. De klant dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die In balans met Ayurveda redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.

Toepassing van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van In balans met Ayurveda en op elke tot stand gekomen overeenkomst met een klant.

Voordat de overeenkomst gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld, door publicatie op de website van In balans met Ayurveda.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.